Projekty

Novostavba polyfunkčného objektu - Májová ulica, Čadca

Predmetom projektu bolo riešenie novostavby polyfunkčného objektu v centrálnej mestskej zóne mesta Čadca. Primárnym cieľom projektu bolo vytvorenie maximálne variabilných priestorov pre obchod a služby, či už z hľadiska plošných štandardov, ako aj z hľadiska možnosti zmeny funkcie a využitia priestorov v čase.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Bodiná

Na začiatku tohto projektu stála v lone nádhernej prírody malá tradičná rekreačná chata. Zadaním projektu bolo vyriešiť nadštandardný, moderný rodinný dom, pričom existujúca chata sa mala stať jeho prirodzenou súčasťou. Vzhľadom na to, že chata bola úplne nová, boli prípustné len minimálne kozmetické zásahy do jej konštrukcie.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Hôrky

Projekt bol riešený do novej zástavby rodinných domov na pomerne kompaktnom pozemku. Úlohou bolo vytvoriť racionálny koncept bývania pre mladú rodinu avšak so všetkými potrebnými funkciami. Preto sa dôsledne využila zastavaná plocha, optimalizovali sa veľkosti priestorov a racionalizovali sa plochy presklenia.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Svederník - Marček

Projekt riešil novostavbu rodinného domu do už vyformovanej zástavby rodinných domov v rámci dávnejšie budovanej IBV Svederník - Marček. Skutočnosť, že v okolí domu je už ukončená stavebná činnosť a do budúcna už nevzniknú žiadne nové domy, umožnila navrhnúť koncepciu s presne cielenými priehľadmi z interiéru a maximalizovať presklené plochy bez nežiaducich priehľadov z okolia do interiéru.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Bytča

Tento dom sme vytvorili pre investora s ktorým sme už mali možnosť spolupracovať na realizácií niektorých našich projektov, takže poznal našu prácu a nechal nám "voľné ruky" pri tvorbe koncepcie. Veľký, dobre orientovaný pozemok pod lesom na samom okraji obce a plná dôvera zo strany investora umožnili vznik výnimočného domu, ktorý ponúka absolútny komfort a naplno využíva potenciál lokality.

Čítať ďalej

Prístavba k rodinnému domu, Kysucký Lieskovec

Zadaním investora bola požiadavka na rozšírenie existujúceho tradičného rodinného domu o nové priestory, ktoré majú plniť čiastočne autonómnu funkciu. Keďže investor bol otvorený moderným a netradičným riešeniam, prístavba bola poňatá architektonicky a materiálovo kontrastne voči pôvodnému domu, avšak základný tvar a veľkosť pristavovanej hmoty ostala identická, ako pôvodný dom.

Čítať ďalej

Rodinný dom, IBV Krásne Hôrky, Žilina

Projekt rodinného domu bol prispôsobený okolitej zástavbe v novovzniknutej IBV, pričom hlavným cieľom bolo dosiahnutie čo najväčšieho súkromia a komfortu bývania. Hmota domu a garáže sa tvarovala tak, aby zabránila nežiaducim optickým priehľadom z ulice a priľahlých bytových jednotiek. Z hľadiska maximálneho komfortu bývania sa navrhla bezbariérová koncepcia bungalovu, ktorá umožnila plne funkčné prepojenie interiéru s exteriérom. 

Čítať ďalej

Rodinný dom, Žilina - Hôrky

Rodinný dom bol koncipovaný do novovznikajúcej IBV a okrem požiadaviek na splnenie územnoplánovacích podmienok boli definované len základné predstavy investora na hlavné funkcie domu. Ostatné bolo voľným zadaním a teda mohol vzniknúť nekompromisný dom po stránke dispozičnej, ako aj dizajnovej. Členitá fasáda s veľkými presklenými plochami vo funkcionalistickom duchu a neutrálnej farebnosti vytvára modernú hmotu s minimálnymi požiadavkami na údržbu v budúcnosti a zabezpečuje výrazné prepojenie interiéru s exteriérom.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Rosina

Koncepcia rodinného domu zohľadnila pomerne náročné požiadavky investora na dispozičné ako aj hmotové riešenie fasády rodinného domu. Prioritou bolo vytvoriť zdravé bývanie, k čomu sa prispôsobilo aj materiálové riešenie stavby. Dôraz sa kládol aj na preslnenie jednotlivých priestorov na ich prepojenie s exteriérom a nízke energetické nároky stavby.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Spišská Nová Ves

Projekt tohto domu musel zohľadniť výrazne svahovitý pozemok a kontroverzné zastavovacie podmienky v danom území. Zadaním investora bolo vytvoriť ekonomicky racionálny a moderný rodinný dom, ktorého dizajn musel rešpektovať požiadavku na vysoké sklony strešných rovín. Materiálové riešenie fasády vizuálne kompenzuje výškové proporcie stavby, pričom vytvára moderný a cenovo dostupný dizajn, bez vysokých nárokov na údržbu.

Čítať ďalej

Bungalov, Rosina

Individuálny projekt mimoriadne obľúbeného koncepčného riešenia prízemného rodinného domu s plochou strechou naplno využil potenciál rovinatého pozemku na prepojenie interiéru s exteriérom. Špecifické požiadavky investora na funkciu bývania v kombinácií s našou víziou jednoduchej a účelnej hmoty, umožnili vznik moderného a komfortného rodinného domu. Navrhnuté materiálové a výtvarné riešenie fasády už len dotvorilo atraktívny a cenovo dostupný exteriérový dizajn stavby.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Horný Moštenec

Projekt riešil zložité zadanie investora v kombinácií s výrazne svahovitým pozemkom na okraji lesa, kde bolo požiadavkou navrhnúť rodinný dom s integrovaným priestorom pre rodinnú firmu. Okrem základnej úlohy vysporiadania sa s výrazným prevýšením pozemku, bolo potrebné navrhnúť prísne oddelené firemné priestory a priestory na bývanie v integrálnej hmote domu. Architektúra objektu zohľadnila požiadavky na moderné bývanie v symbióze s okolitým prostredím a ultranízkym energetickým štandardom.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Žilina - Budatín

Rodinný dom bol koncipovaný do novovznikajúcej IBV a musel rešpektovať všetky zastavovacie podmienky v danom území, pričom stavebná parcela bola pomerne úzka. Individuálne požiadavky investora na jednotlivé funkcie bývania vyústili do návrhu poschodového moderného domu s jednoduchým a účelným dizajnom s maximálnym využitím potenciálu pozemku, ako aj pasívnych energetických solárnych ziskov.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Svederník

Koncepcia rodinného domu bola vytvorená pre pomerne kompaktný pozemok o ploche 525m2 v novobudovanej IBV. Požiadavka investora bola navrhnúť dom štandardnej veľkosti 150m2, ktorý sa však mal výrazne odlíšiť od okolitých tradičných domov.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Teplička nad Váhom

Prianím investora bolo vytvorenie moderného a atypického rodinného domu. Rovinatý a dobre orientovaný pozemok umožnil navrhnutie komfortného bungalovu, pričom prioritou sa stali funkčné dispozičné väzby, energetická efektívnosť a prepojenie interiéru s exteriérom.

Čítať ďalej

Rekreačný objekt, Liptov - Bobrovník

Projekt riešil novostavbu objektu na Liptove, ktorého primárna funkcia je určená na komerčnú rekreáciu. Koncepcia stavby však zohľadnila aj potenciálnu možnosť objekt v budúcnosti využívať ako nadštandardný rodinný dom bez nutnosti realizovania dodatočných stavebných zásahov.

Čítať ďalej

Novostavba bungalovu, Hôrky

Dostatočne veľký pozemok a takmer žiadne obmedzenia zo strany investora, boli predpokladom pre vznik komfortného a moderného bungalovu bez kompromisov. Stavba je atypická svojim pôdorysným, ako aj výškovým členením.

Čítať ďalej

Projekt rodinného domu, Čadca

Zadaním investora bola požiadavka vytvoriť moderný rodinný dom do podhorského prostredia, ktorý je osadený na značne svahovitú parcelu. Prevýšenie parcely bolo využité na vytvorenie krytých parkovacích miest vlastnou hmotou poschodia domu, pričom prízemie slúži len ako technické podlažie.

Čítať ďalej

Projekt rodinného domu, Divina

Tento projekt bol v podstate voľným zadaním od investora, ktorý už mal možnosť v minulosti spoznať našu prácu. Vedel teda, čo môže od nás očakávať a preto stanovil len základné požiadavky na dom.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Žilina

Špecifikom tohto projektu bol výrazne svahovitý pozemok, ktorému sa podriadila celá koncepcia domu. Hlavný vstup do domu sa situoval netradične do úrovne poschodia. Týmto riešením bolo možné zabezpečiť prepojenie dennej časti domu so záhradou. Existujúci svah sa navrhol upraviť do kaskád, čím sa dosiahlo funkčné aj estetické využitie záhrady.

Čítať ďalej

Novostavba bungalovu, Rajecké Teplice

Predmetom projektu bol návrh moderného bungalovu, pričom k dispozícií bol úzky a dlhý pozemok. Koncepcia domu sa primárne prispôsobila tvaru pozemku a neštandardným zastavovacím podmienkam. Dôraz sa kládol na efektívne využitie plochy, vysoký zisk denného svetla a prepojenia interiéru so záhradou.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Predmier

Úlohou projektu bolo splniť požiadavku investora na bývanie v racionálnom rodinnom dome, ktorý má spĺňať súčasné moderné architektonické, dispozičné, energetické a iné požiadavky, pri vynaložení čo najnižších investičných nákladov.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Považský Chlmec

Projekt je určený do novovznikajúcej IBV v miestnej časti Žiliny. Architektonická koncepcia musela zohľadniť všetky, aj nie práve rozumné regulatívy v danom území, pričom požiadavka investora bola vytvoriť efektívnu a ekonomickú koncepciu bývania.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Horný Vadičov

Špecifikom tohto projektu bola horská lokalita s výrazne svahovitým pozemkom a nádherným severozápadným panoramatickým výhľadom na okolité pohoria. Týmto základným morfologickým a optickým podmienkam sa plne prispôsobila koncepcia riešenia domu.

Čítať ďalej

Projekt radového rodinného domu, Turie

Účelom projektu bolo navrhnutie bývania určeného pre komerčný predaj v radovej zástavbe. Základná úloha teda spočívala vo vytvorení čo najefektívnejšieho dispozičného riešenia, ako aj celkovej hmoty stavby, pričom sa kládol dôraz na estetický vzhľad pri zachovaní nízkych investičných nákladov.

 

Čítať ďalej

Projekt rezidenčného sídla, Žilina Solinky JUH

Zámerom projektu bolo vytvoriť bývanie v rodinných domoch za cenu bytu v atraktívnej lokalite mesta Žilina. Základná priorita spočívala v efektívnom využití drahého pozemku na ktorom sa navrhlo celkom osem štvorizbových bytových jednotiek s maximálne efektívnym využitím podlahovej plochy.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Dolná Tižina

Projekt riešil novostavbu rodinného domu na slnečnom a rovinatom pozemku, ktorý bol však pomerne výrazne "utopený" pod prístupovou komunikáciou. Výškový rozdiel medzi cestou a samotným pozemkom sa využil na mimoúrovňové situovanie garáže, voči podlažiam domu.

Čítať ďalej

Projekt rodinného domu, Martin

Tvorba koncepcie rodinného domu bola podriadená podhorskému lesnému prostrediu, v ktorom je dom situovaný. Primárnym zámerom bolo vytvoriť "lesný dom", ktorý svojím vzhľadom má vytvárať prirodzenú symbiózu medzi prírodným prostredím a moderným bývaním.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Hôrky

Projekt riešil minimalistický rodinný dom o zastavenej ploche len 63m2. Základná požiadavka investora znela - moderný dom za cenu bytu. Komplikáciou bol svahovitý terén, čomu sa prispôsobila koncepcia domu, kde sa vstupné priestory navrhli na medzipodlaží.

Čítať ďalej

Redizajn existujúceho bungalovu - Mojš

Projekt riešil zásadnú zmenu vzhľadu existujúceho, tradičného bungalovu. V rámci riešenia sa navrhlo nové prestrešenie vstupu, tieniace portály okolo okien, portál pred vjazd do prístrešku, rozšírila sa terasa a navrhli sa masívne dizajnové drevené rámy, ktoré je možné využiť na ukotvenie prestrešenia terasy.

Čítať ďalej

Rekonštrukcia rodinného domu, Žilina-Bôrik

Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť moderný dom z existujúceho tradičného domu, avšak bez možnosti zmeny tvaru strešnej konštrukcie. Vzhľadom ku skutočnosti, že pôvodná hmota domu bola výrazne výškovo disproporčná, bolo nutné ju vyvážiť prístavbou garáže a drevenej pergoly, ktorá integruje obe stavby do jedného celku.

Čítať ďalej

Kontakt

V prípade záujmu o služby v oblasti architektonickej a projekčnej činnosti nás kontaktuje.

 • HAZIK ARCHITEKT

   

  022 01 Čadca
  Hurbanova 2289
  telefón: 0903028314, 0905499392
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  facebook 480

  Ochrana osobných údajov

  Vyrobil: CB Media, s. r. o.

   
 • Kontaktujte nás
  1. Meno:(*)
   Prosím, napíšte Vaše meno.
  2. E-mail:(*)
   Prosím, napíšte Váš email.
  3. Správa:(*)
   Prosím, napíšte Vašu správu.
  4. (*)
   Invalid Input

   
CB Media s.r.o.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby