Inžinierska činnosť

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti inžinierskej činnosti nielen pre svojich klientov, ale aj pre ostatných stavebníkov, ktorí riešia svoje investičné zámery individuálne, alebo prostredníctvom iných subjektov.

Predmetom inžinierskej činnosti je zabezpečenie všetkých potrebných povolení, rozhodnutí a súhlasov dotknutých účastníkov územného, stavebného, alebo iného konania pre:

 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • stavebné povolenie
 • dodatočné stavebné povolenie
 • dodatočnú legalizáciu "čiernych stavieb"
 • kolaudačné rozhodnutie
 • rozhodnutie o asanácií stavby
 • výnimky z ochranných pásiem
 • vyjadrenia správcov sietí a iných technických zariadení

Súčasťou inžinierskej činnosti je zabezpečenie vstupných podkladov a potrebná koordinačná činnosť, medzi spracovateľom projektovej dokumentácie a dotknutými účastníkmi konania.

 • Individuálne projekty moderných a energeticky úsporných stavieb

   
 • +421 905 499 392

  Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.

  tlac1tlac fb

   
CB Media s.r.o.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby