Ako postaviť dobre a lacno dom?

Otázka, ktorú si kladie azda každý, kto plánuje stavať nový dom. Odpoveď možno nie je až taká zložitá, akoby sa mohlo zdať.

Potrebné je však začať analýzou všetkých podstatných faktorov, ktoré vplývajú na cenu a kvalitu domu. Túto tému je možné rozdeliť do dvoch základných rovín. Prvá je technická rovina, ktorej sa budeme v tomto článku venovať. Druhá je financovanie stavby. O tom možno inokedy.

Veľa stavebníkov sa domnieva, že na stavbe ušetrí, keď použije lacné materiály a využije služby „lacných“ firiem, začínajúc projektantom a končiac zhotoviteľom stavby. Žiaľ, mnohokrát orientácia týmto smerom dovedie stavebníkov do neriešiteľných situácií, keď sa ocitnú v problémoch s dodávateľom stavby, alebo s kvalitou stavby, pričom o ušetrení financií nemôže byť ani reči. Ktoré faktory teda zásadne vplývajú na cenu a kvalitu stavby domu?

1. Pozemok

Tento faktor je azda najzásadnejší, a pritom najviac podceňovaný. Treba si uvedomiť, že svahovitý pozemok oproti rovinatému zásadne predražuje zakladanie stavby, čo v celkovom investičnom náklade môže znamenať predraženie stavby aj o viac ako 20%, oproti identickej stavbe na rovinatom pozemku. Po svahovitosti pozemku je veľmi významný faktor vzdialenosť inžinierskych sietí, na ktoré sa má stavba napojiť. Dĺžka prípojok priamo a významne súvisí s cenou stavby. Samostatnou kapitolou sú potom vyvolané náklady na prípadné prekládky inžinierskych sietí a iné špecifiká, keď si stavebník v nevedomosti kúpi pozemok, ktorý nie je bez tiarch, prípadne sa naň vzťahujú iné obmedzenia – napr. z titulu územného plánovania.

2. Veľkosť stavby

Najviac ovplyvňuje cenu stavby. Dôležité je poznať svoj finančný limit, ktorý môžeme do stavby investovať a podľa neho prispôsobiť veľkosť stavby. Treba si dať pozor, na mnohokrát zavádzajúce ceny realizácie stavby, ktoré sa objavujú v katalógových projektoch. Nezriedka sú tieto ceny aj o ½ nižšie, ako bude realita. Pre základný odhad ceny stavby domu platí "vzorec": 1m2 podlahovej plochy krát 1tis.€ = cena domu (platí v čase písania tohto článku, pri priemernom štandarde). Teda možno očakávať, že cena domu s podlahovou plochou 150m2, bude oscilovať niekde okolo 150 tis. Eur. Výrazne nižšie sa môžete dostať len úplne svojpomocnou výstavbou, bez zohľadnia ceny vlastného investovaného času a práce.

3. Projekt stavby

Opäť pomerne často podceňovaný faktor zo strany stavebníkov. Projekt stavby zásadne ovplyvňuje efektivitu vynaloženej investície. Nie je totiž jedno, ako efektívne podlahovú plochu domu využijeme. Šikovný architekt dokáže ušetriť značnú plochu potrebnú pre splnenie vašich požiadaviek na dispozičné riešenie, či už minimalizáciou komunikačných trás, združovaním niektorých funkcií, prípadne konštrukčným riešením stavby. A tu platí jasná matematika: 1m2 ušetrenej plochy, je priamo ušetrených 1 tis. EUR. Lacný projekt, ktorý málo efektívne využíva plochu, nie je teda v skutočnosti vôbec lacný. Práve naopak.

4. Materiálové a konštrukčné riešenie stavby

Z hľadiska ekonomickej efektívnosti stavby, je dôležité používať najmä obvodové murivá menších hrúbok. Z nášho pohľadu sa javí ako najvhodnejšie 30 cm hrubé obvodové murivo, ktoré staticky plne vyhovuje a umožňuje aplikovať aj integrované zateplenie obvodových vencov v rámci ich hrúbky. Toto je veľmi dôležité, najmä pri inštalovaní exteriérových žalúzií. Menšie hrúbky obvodového muriva už neodporúčame.

A prečo je tak dôležitá hrúbka obvodového muriva?

Z dvoch dôvodov. Po prvé, ide o cenu práce, kde cena muriva sa účtuje podľa m3 vyhotoveného muriva a po druhé, čo je oveľa významnejšie, je úspora zastavanej plochy.
Pre ilustráciu použime malý jednopodlažný dom o pôdoryse 10x10 m. Pri použitej tehle hr.30 cm takéhoto domu, bude objem muriva cca 33m3. Pri identickom dome a použitej tehle hr. 44 cm, je to už 48 m3. Pri cene práce za vyhotovenie muriva, cca 30€/m3, použitím hrubšej tehly najviac preinvestujeme cca 450,-€. Keď sa však pozrieme na zbytočne zastavanú plochu, čo je oveľa významnejšie, zistíme, že zbytočne strácame cca 5,6m2 plochy, ktorú však zaplatíme na výkopoch, základoch, streche a fasáde. A čím väčší dom, tým väčšia strata.

Teda zbytočne hrubým murivom sa dokážeme pripraviť aj o celú jednu miestnosti v dome, ktorú sme mohli mať zdarma.

Skutočnosť, že hrubšia tehla má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, ako tenšia, je síce pravdivá, avšak pri nutnosti aplikácie zatepľovacieho systému sa táto výhoda ukazuje ako málo významná, nakoľko jej lepší tepelný odpor jednoducho „dobehneme“ zvýšením hrúbky zateplenia o cca 2-3 cm, čo z ekonomického hľadiska je oveľa efektívnejšie.

Podobne by sa dali analyzovať aj všetky ostatné prvky a konštrukcie, ktoré ovplyvňujú kvalitu stavby, ako aj jej cenu.

Najmä použitím železobetónových stropov môžeme významne zlepšiť tepelný komfort interiéru oproti dreveným, alebo keramickým stropom, pričom významne zlepšíme aj tuhosť stavby. Ťažké materiály majú schopnosť akumulovať teplo a tým významne pomáhajú zabezpečiť priaznivú klímu v letnom období v interiéri. Práve z tohto dôvodu svojim klientom neodporúčame realizovať ľahké montované domy, pokiaľ majú byť určené na trvalé bývanie, bez klimatizácie.

5. Technické vybavenie stavby

Technické vybavenie domu taktiež významne ovplyvňuje kvalitu a cenu domu. Najmä zariadenia na vykurovanie a vetranie. Keďže od roku 2016 musia všetky nové domy spĺňať energetickú požiadavku na primárnu energiu 108 kWh/m2, teda energetickú triedu A1, ktorá je v podstate už nedosiahnuteľná štandardným jednoduchým plynovým kúrením, je nutné domy vybaviť aj inými „zelenými“ zdrojmi tepla. Zväčša sú to zdroje na drevo, tepelné čerpadlá, prípadne rekuperácia. Tu sa ponúka viacero možných kombinácií, ktoré treba starostlivo ekonomicky vyhodnotiť.
Ekonomicky efektívnym riešením pre stavebníkov, ktorí chcú v dome krb, môže byť krbová vložka s teplovodným výmenníkom, ktorou je možné v prípade potreby zabezpečiť aj plnohodnotné vykurovanie domu cez teplovodný podlahový vykurovací systém.

Pre stavebníkov, ktorí nechcú v dome krb, sa môže javiť ako vhodná alternatíva tepelné čerpadlo, ktoré pomaly začína dávať aj ekonomický zmysel. Pridanou hodnotou je možnosť v lete chladiť interiér okruhom pre vykurovanie, bez ďalšieho navýšenia ceny domu. Otázna ostáva stále životnosť.

Treťou alternatívou je rekuperácia, ktorá významne pomáha kvalite vnútorného prostredia, najmä v oblastiach s prašným exteriérovým prostredím. Nevýhodou je potreba údržby rozvodov, najmä čistenie a dezinfekcia.

Ekonomická efektívnosť solárnych zostáv, pokiaľ sa neplánuje pri dome bazén, je z nášho pohľadu v podstate nulová.

6. Výber zhotoviteľa stavby

Mimoriadne dôležitý faktor, ktorému treba venovať veľmi veľkú pozornosť. Na trhu je mnoho pochybných stavebných firiem, ktoré ponúkajú svoje služby zdanlivo lacno. Preto je dôležité dôsledne skúmať referencie na stavebné firmy, lebo výberom zlej firmy sa môžete dostať do veľkých problémov, a nie len ekonomických.

A teda aká je odpoveď na úvodnú otázku „ako postaviť dobre a lacno dom?“

V celku jednoduchá. Spolupracujte vždy len s profesionálnymi a skúsenými partnermi, na ktorých máte dobré referencie. Zdanlivo vyššia cena za ich služby sa vám prejaví v dobrej kvalite stavby, ako aj vo výslednej priaznivej cene stavby. Jedinou reálnou možnosťou, ako môžete významne ušetriť na stavbe sú totiž vaše vlastné rozhodnutia, kde stavať, čo stavať, ako stavať a s kým stavať. No a v týchto otázkach vám neskúsené a neprofesionálne subjekty veľmi neporadia.

  • Individuálne projekty moderných a energeticky úsporných stavieb

     
  • +421 905 499 392

    Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.

    tlac1tlac fb

     
CB Media s.r.o.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby