Ako si vyberať architekta / projektanta?

V prípade, že ste sa rozhodli stavať rodinný dom, alebo inú stavbu a nemá ísť o katalógový projekt, potrebujete si vybrať architekta, alebo projektanta, ktorý vám pomôže premeniť vaše virtuálne, často nie úplne jasné predstavy, na konkrétny projektový zámer a vypracuje vám potrebnú projektovú dokumentáciu, alebo vám poskytne ďalšie potrebné služby. Ako si ale vybrať toho "správneho" architekta/projektanta, keď na trhu ich je veľké množstvo? Alebo si myslíte, že je "jedno" koho oslovíte? Prípadne si myslíte, že ten čo vám ponúkne najnižšiu cenu je naozaj najlacnejší?

Výber architekta je absolútne kľúčový moment pre váš budúci projekt, pretože osoba architekta je páve tá, ktorá zásadným spôsobom zadefinuje parametre vašej budúcej stavby, ako sú estetické a funkčné vlastnosti, spotreba tepla a energií, životnosť stavby, náročnosť na výstavbu a použité technológie, čas výstavby a samozrejme, čo je zväčša najdôležitejšie, cena stavby. Áno, cenu samotnej stavby dokáže ovplyvniť najviac práve architekt svojím návrhom a to tým, ako efektívne, alebo naopak, ako neefektívne, dokáže narábať s priestorom a konštrukciou. Ale postupne. Kritérií pre výber architekta, alebo projektanta je viacero.

Vyberiem tie najvýznamnejšie, ktoré by si mal každý investor vyhodnotiť sám individuálne, pri úvodných rozhovoroch s potenciálnym spracovateľom jeho projektového zámeru. Každý stavebník má svoje individuálne predstavy a požiadavky, a preto ani ten najlepší architekt, nebude vyhovovať každému. Čo by ste teda mali posúdiť skôr, ako si definitívne vyberiete architekta, alebo projektanta?

 • štýl architektúry
 • referencie
 • rozsah poskytovaných služieb
 • oprávnenia
 • cenu
 • subjektívny pocit


Štýl architektúry - je práve to jedinečné, čo najviac odlišuje architektov medzi sebou. Každý máme po rokoch praxe svoj vlastný "rukopis" a práve ten by mal investorovi vyhovovať. Jednoducho, existujúce projekty architekta by sa vám mali páčiť. Nie je celkom správne si myslieť, že každý nakreslí všetko. Po technickej stránke to samozrejme možné je, ale ako sa vraví, "kde dvaja robia to isté, nie je to to isté". A v architektúre to platí dvojnásobne. Na trhu je k dispozícií veľké množstvo subjektov ponúkajúcich svoje projekčné služby, a tak nebude ťažké si nájsť architekta, ktorého tvorba vám bude štýlovo vyhovovať. Pokiaľ majú investori náročnejšie zadania, alebo väčšie požiadavky, nie je nič výnimočné, že oslovia aj viacerých architektov naraz a nechajú si vypracovať hrubé koncepčné riešenia. Následne vyhodnotia, kto splnil ich požiadavky najlepšie a sním potom pokračujú v ďalšej spolupráci. Vôbec sa netreba ostýchať zvoliť takýto postup, keď si neviete vybrať inak. Väčšina architektov to vníma ako súčasť férového konkurenčného boja o zákazku a zvyčajne sa takéto "hrubé" návrhy vypracujú bez nároku na odmenu. Zároveň si takto môžete ako investor urobiť prvý dojem o architektovi, ako reaguje na takúto "neštandardnú" požiadavku. Pokiaľ ste si teda vytvorili užšiu skupinu potenciálnych architektov, tak následne začnite skúmať ich referencie.

Referencie - by mali byť rozhodujúcim kritériom výberu architekta. Skúste preto osloviť známych a priateľov, ktorí už stavali a spýtajte sa ich, či by vám vedeli niekoho odporučiť. Osobné referencie sú na "nezaplatenie", ale žiaľ nemusia byť vždy k dispozícií. Ak takéto referencie nemáte, tak skúste hľadať na webe informácie a hodnotenia o architektoch, ktorých ste si zvolili do vášho výberu. Niektoré najväčšie portály, napr. www.azet.sk, umožňujú hodnotiť firmy od ich bývalých klientov. Aj na sociálnych sieťach môžete získať dôležité informácie. No a samozrejme je na samotnom architektovi, aby vám poskytol dostatok referencií sám "na seba", aby ste mohli posúdiť či s ním chcete spolupracovať, alebo nie. Najlepšie je požiadať ho o kontakty priamo na ľudí, ktorým už v minulosti poskytol svoje služby a pýtať sa ich, ako boli s jeho prácou spokojní. Poskytnúť kontakty na svojich bývalých klientov by pre architekta nemal byť problém, pokiaľ si svoju prácu robí dobre.

Rozsah poskytovaných služieb - tú sa objavujú najväčšie odborné a "logistické" rozdiely medzi jednotlivými projektantmi. Kým niektoré subjekty vám vedia poskytnúť len základné služby, ako je vypracovanie nejakej odbornej časti projektovej dokumentácie, iní vám vedia poskytnúť komplexné služby a riešenia pre rôzne skupiny požiadaviek a problémov. Pokiaľ neviete čo všetko bude potrebné riešiť v súvislosti s vašim zámerom, tak sa radšej obráťte na subjekty, ktoré vám vedia poskytnúť komplexnejšie služby. Pýtajte sa či vám vie architekt, alebo projektant vypracovať kompletný projekt, ktorý požadujte, vrátane všetkých potrebných profesií, či vám vie poskytnúť služby spojené s vybavením rôznych vyjadrení a povolení /stavebné povolenie, územné rozhodnutie.../, či je oprávnený vykonávať stavebný dozor, či vie zhodnotiť stavebnotechnický stav budovy - najmä pri plánovanej rekonštrukcii, či vám vie zabezpečiť služby geodeta, geológa, alebo iných špecialistov, či vám vie vyriešiť problém s legalizáciu nepovolenej stavby, alebo problém so susedom, ktorý vám nechce umožniť realizovať váš stavebný zámer, či vám vie poradiť pri výbere zhotoviteľa, či sa orientuje v cenách práce, materiálov a podobne. Rozsah poskytovaných služieb v zásade závisí od rozsahu získaných oprávnení, od odborných vedomostí a samozrejme od praktických skúseností. Je pre vás vždy výhodnejšie mať pre celú škálu možných problémov, pokiaľ možno len jedného partnera s ktorým ich riešite. Vtedy máte jednu zodpovednú osobu za všetko a vy šetríte vlastný čas, pričom zväčša subjekt, ktorý vám vie poskytnúť viac rôznych služieb, vám dokáže ponúknuť aj lepšiu cenu, ako keby ste si ich mali objednávať jednotlivo u viacerých partnerov.

Oprávnenia - získané autorizačné osvedčenia, prípadne osvedčenia o odbornej spôsobilosti, sú základným predpokladom pre poskytovanie kvalitných služieb v oblasti architektúry a projekcie. Pre vybrané činnosti vo výstavbe, okrem pár výnimiek, sa zo zákona vyžaduje odborná spôsobilosť, ktorú by vám na požiadanie mal predložiť každý projektant, alebo architekt, ktorého o to požiadate. Odbornú spôsobilosť potenciálneho architekta, alebo projektanta si môžete preveriť aj "on line" na profesných webových stránkach www.komarch.sk a www.sksi.sk, kde dokážete vyhľadať rozsah oprávnení u všetkých autorizovaných architektov a stavebných inžinierov. Na trhu nájdete aj množstvo neautorizovaných projektantov, ktorí ponúkajú svoje služby, pričom sa nedá jednoznačne všeobecne prehlásiť, že ich služby sú vždy nekvalitné. Zväčša ale tieto osoby nie sú poistné na vznik prípadnej škody z titulu výkonu povolania, teda prípadné škody, ktoré vám môžu vzniknúť chybami projektu, nemá kto za nich uhradiť, čo môže byť veľký problém. O skupine projektantov, ktorí nemajú ani len živnostenské oprávnenie a prácu vykonávajú len ako "bokovku" tu písať nebudem. Je napokon na každom investorovi, koho si vyberie za partnera pre svoju stavbu, a pokiaľ je jeho jediná priorita cena projektu, tak zrejme niekde tu nájde svojho partnera.

Cena - je prirodzene najviac preferovaným argumentom pre výber dodávateľa akejkoľvek služby a architekt, alebo projektant nie je výnimka. Tu však vyvstáva jeden veľký problém. Kým pri iných službách, si zväčša viete porovnať čo za svoje peniaze dostanete, u architekta si "kupujete" niečo, čo vopred nevidíte a neviete posúdiť, ako efektívne dielo za svoje peniaze reálne dostanete. Tu si pre lepšie vysvetlenie o čo sa vlastne jedná, pomôžem modelovým príkladom. Predstavte si, že ako investor máte požiadavku na vypracovanie projektu štvorizbového bungalovu s presne zadefinovaným príslušenstvom. Kým architekt č.1 vám dokáže vaše zadanie vyriešiť svojim maximálne účelným a efektívnym návrhom na ploche 110 m2, architekt č.2 dokáže to isté zadanie, menej efektívnym návrhom, vyriešiť na ploche 115 m2 . Rozdiel 5 m2 zastavanej plochy medzi oboma návrhmi, bude činiť pri realizácii koncepčne rovnakých stavieb, len s onou rozdielnou zastavanou plochou, cca 5 tis. eur! Na uvedenom príklade som chcel ukázať, že keby architekt č.1 ponúkol cenu svojho efektívne riešeného projektu aj o extrémnych 4 tis. eur vyššiu, ako architekt č.2, stále by bol reálne o tisíc eur lacnejší od architekta č.2. Toto je len veľmi zjednodušený príklad, ktorý zohľadňuje len samotnú zastavanú plochu stavby. V skutočnosti vznikajú ďalšie rozdiely v cene stavby návrhom rôznej nosnej konštrukcie, rozdielnym materiálovým riešením, technickým vybavením a podobne. Ešte väčšie rozdiely nastávajú pri svahovitých pozemkoch, kde rôznymi koncepčnými riešeniami prichádza k veľmi veľkým rozdielom v cenách plošne rovnakých stavieb. A skutočnosť, že práve projekt zásadne definuje cenu stavby, si mnohí stavebníci, ktorí stavajú prvý krát, často vôbec neuvedomujú. Skúsenejší investori veľmi dobre vedia, že sa im vysoko oplatí investovať do dobrého projektu a skúseného projektanta, lebo pri realizácií stavby sa im relatívne vyššia cena projektu vráti niekoľkonásobne v podobe nižších investičných nákladov na stavbu samotnú. Treba ale povedať aj to, že vyššia cena projektu nemusí byť automaticky zárukou efektívnosti stavby. Práve preto, sú tak dôležité referencie.

Subjektívny pocit - je veľmi dôležitý. Spolupráca s architektom je niekedy dlhodobý, aj viacročný proces, najmä pokiaľ pretrváva aj počas realizácie stavby, pri riešení autorského (v mojom prípade často aj stavebného dozoru), prípadne pri riešení interiéru. V takomto dlhom procese je nevyhnutné, aby boli medzi architektom a investorom dobré vzťahy a samozrejme obojstranná dôvera. Cieľ je totiž spoločný, len cesta je dlhá a plná rôznych ťažkostí. A pokiaľ nemáte pri výbere architekta pocit, že pre vás urobí vždy všetko čo bude v jeho silách, tak radšej hľadajte ďalej. Jedným si môžete byť úplne istý. Pri každej stavbe na vás čakajú rôzne problémy a spoľahlivý a schopný partner na ich riešenie sa vám bude vždy hodiť.

V článku som chcel poukázať na skutočnosť, ako dôležité je venovať sa výberu architekta z viacerých aspektov a nie len z hľadiska ceny projektu. Preto pri výbere architekta odporúčam posudzovať všetky vyššie uvedené kritéria, aby ste si vytvorili čo najväčší predpoklad pre to, aby vaša zväčša životná investícia, bola vynaložená naozaj efektívne. A pokiaľ sa jedná o samotnú cenu projektu - na tej sa dá zvyčajne vždy dohodnúť. Ako architekt chcem, aby sa mi podarilo realizovať čo najviac diel - to je hlavný zmysel mojej činnosti. A cena projektu by nikdy nemala byť zásadnou prekážkou.

 • Individuálne projekty moderných a energeticky úsporných stavieb

   
 • +421 905 499 392

  Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.

  tlac1tlac fb

   
CB Media s.r.o.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby