Novostavba polyfunkčného objektu - Májová ulica, Čadca

cadca majova ul mPredmetom projektu bolo riešenie novostavby polyfunkčného objektu v centrálnej mestskej zóne mesta Čadca. Primárnym cieľom projektu bolo vytvorenie maximálne variabilných priestorov pre obchod a služby, či už z hľadiska plošných štandardov, ako aj z hľadiska možnosti zmeny funkcie a využitia priestorov v čase.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Svederník

projekt rodinneho domu svedernikKoncepcia rodinného domu bola vytvorená pre pomerne kompaktný pozemok o ploche 525m2 v novobudovanej IBV. Požiadavka investora bola navrhnúť dom štandardnej veľkosti 150m2, ktorý sa však mal výrazne odlíšiť od okolitých tradičných domov. Navrhla sa preto členitá hmota, ktorá maximalizovala efektívnosť využitia zastavanej plochy a zároveň odtienila nežiaduce priehľady z okolitej zástavby. Fasáda domu bola upravená v pomerne netradičných, vysoko hodnotných materiáloch, ktoré zabezpečujú dizajnovú jedinečnosť stavby s minimálnymi požiadavkami na údržbu.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Teplička nad Váhom

projekt rodinneho domu teplicka mPrianím investora bolo vytvorenie moderného a atypického rodinného domu. Rovinatý a dobre orientovaný pozemok umožnil navrhnutie komfortného bungalovu, pričom prioritou sa stali funkčné dispozičné väzby, energetická efektívnosť a prepojenie interiéru s exteriérom. Použité moderné materiály a priestorové členenie hmoty stavby zabezpečili dizajnovú originalitu, inak tradičnému typu domu.

Čítať ďalej

Rekreačný objekt, Liptov - Bobrovník

rekreacny objekt liptov bobrovnik mProjekt riešil novostavbu objektu na Liptove, ktorého primárna funkcia je určená na komerčnú rekreáciu. Koncepcia stavby však zohľadnila aj potenciálnu možnosť objekt v budúcnosti využívať ako nadštandardný rodinný dom bez nutnosti realizovania dodatočných stavebných zásahov. Materiálové a hmotové riešenie fasády sa prispôsobilo podhorskej lokalite v ktorej je stavba situovaná.

Čítať ďalej

Novostavba bungalovu, Hôrky

projekt rd horky mDostatočne veľký pozemok a takmer žiadne obmedzenia zo strany investora, boli predpokladom pre vznik komfortného a moderného bungalovu bez kompromisov. Stavba je atypická svojim pôdorysným, ako aj výškovým členením. Pri tvorbe koncepcie sa kládol dôraz na efektívne využitie podlahovej plochy, prepojenie interiéru so záhradou s maximalizáciou využitia solárnych ziskov a kvalitný detail.

Čítať ďalej

Projekt rodinného domu, Čadca

projekt rd cadca mZadaním investora bola požiadavka vytvoriť moderný rodinný dom do podhorského prostredia, ktorý je osadený na značne svahovitú parcelu. Prevýšenie parcely bolo využité na vytvorenie krytých parkovacích miest vlastnou hmotou poschodia domu, pričom prízemie slúži len ako technické podlažie. V úrovni poschodia sú situované všetky obytné priestory domu s výrazným optickým prepojením interiéru s exteriérom, čím sa zároveň maximalizovali solárne zisky. Dom je riešený v pasívom štandarde.

Čítať ďalej

Projekt rodinného domu, Divina

projekt rd divina m
Tento projekt bol v podstate voľným zadaním od investora, ktorý už mal možnosť v minulosti spoznať našu prácu. Vedel teda, čo môže od nás očakávať a preto stanovil len základné požiadavky na dom. Ostatné "detaily" nechal na nás. V rámci domu sme preto mohli navrhnúť viaceré netradičné riešenia, ako napríklad, obývaciu časť cez dve podlažia do ktorej je výhľad z nočnej časti domu.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Žilina

novostavba rd zilinaŠpecifikom tohto projektu bol výrazne svahovitý pozemok, ktorému sa podriadila celá koncepcia domu. Hlavný vstup do domu sa situoval netradične do úrovne poschodia. Týmto riešením bolo možné zabezpečiť prepojenie dennej časti domu so záhradou. Existujúci svah sa navrhol upraviť do kaskád, čím sa dosiahlo funkčné aj estetické využitie záhrady.

Čítať ďalej

Novostavba bungalovu, Rajecké Teplice

novostavba bungalovu rajecke teplice mPredmetom projektu bol návrh moderného bungalovu, pričom k dispozícií bol úzky a dlhý pozemok. Koncepcia domu sa primárne prispôsobila tvaru pozemku a neštandardným zastavovacím podmienkam. Dôraz sa kládol na efektívne využitie plochy, vysoký zisk denného svetla a prepojenia interiéru so záhradou.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Predmier

rodinny dom predmier mÚlohou projektu bolo splniť požiadavku investora na bývanie v racionálnom rodinnom dome, ktorý má spĺňať súčasné moderné architektonické, dispozičné, energetické a iné požiadavky, pri vynaložení čo najnižších investičných nákladov. Zvolila sa bezbariérová koncepcia domu, pričom primárnou úlohou bolo vyriešiť efektívnu dispozíciu a účelnú hmotu stavby. Výsledkom je v podstate jednoduchý bungalov, ktorý však poskytuje značnú pridanú hodnotu po stránke úžitkovej, ako aj estetickej.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Považský Chlmec

projekt rd povazsky chmelec uvodProjekt je určený do novovznikajúcej IBV v miestnej časti Žiliny. Architektonická koncepcia musela zohľadniť všetky, aj nie práve rozumné regulatívy v danom území, pričom požiadavka investora bola vytvoriť efektívnu a ekonomickú koncepciu bývania. Preskúmali sa preto koncepčné možnosti poschodového domu, ako aj bungalovu. Napokon sa zvolil typ domu bungalov, kde sa kládol veľký dôraz na jednoduchú konštrukciu, funkčné väzby, efektívne využitie plochy, prepojenie interiéru a exteriéru s ohľadom na minimalizovanie investičných nákladov, pri dosiahnutí moderného a nadčasového vzhľadu.

Čítať ďalej

Prestavba záhradnej chaty na rodinný dom, Horný Vadičov

projekt prestavba chaty na rd vadicov uvodProjekt riešil prístavbu a stavebné úpravy existujúcej záhradnej chaty za účelom vybudovania plnohodnotného rodinného domu. Požiadavka investora bola na jednoduchý, finančne nenáročný rodinný dom v základnom štandarde. Keďže existujúca chata sa nachádzala vo svahu, tak žiaľ, vznikla nutnosť budovať aj suterén. Veľkou výhodou však bola orientácia pozemku, ktorá umožnila situovať všetky obytné miestnosti na južnú stranu s priamym východom na terasu.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Horný Vadičov

Projekt rodinného domu Horný VadičovŠpecifikom tohto projektu bola horská lokalita s výrazne svahovitým pozemkom a nádherným severozápadným panoramatickým výhľadom na okolité pohoria. Týmto základným morfologickým a optickým podmienkam sa plne prispôsobila koncepcia riešenia domu. Navrhla sa veľká exteriérová terasa a masívne presklenie obývacej časti, ktoré sú orientované na najkrajšie výhľady panorámy aj napriek skutočnosti, že sa nejedná o slnečnú stranu.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Višňové

projekt rd visnoveProjekt riešil novostavbu rodinného domu vo svahovitom pozemku. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť dom, ktorý sa prirodzene prispôsobí existujúcemu svahu, bez nutnosti realizovať zásadnejšie terénne úpravy. Z uvedeného dôvodu sa navrhol netradične hlavný vstup do domu a garáž na úroveň medzipodesty hlavného schodiska. Tým sa využil sklon svahu a bolo možné realizovať všetky vstupy do domu z úrovne existujúceho terénu. Tvaroslovie samotného domu a materiálové riešenie sa prispôsobilo okolitému prostrediu.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Maršová - Rašov

rodinny dom rasov mPredmetný projekt riešil návrh rodinného domu v takmer ideálnych zastavovacích podmienkach. Okolitá zástavba bola veľmi riedka, pozemok úplne rovinatý, dobre orientovaný a dostatočne veľký s privátnou prístupovou komunikáciou. Architektonická koncepcia domu túto situáciu naplno využila, pričom sa kládol veľký dôraz na prepojenie interiéru s exteriérom.

Čítať ďalej

Projekt radového rodinného domu, Turie

projekt rd turie mÚčelom projektu bolo navrhnutie bývania určeného pre komerčný predaj v radovej zástavbe. Základná úloha teda spočívala vo vytvorení čo najefektívnejšieho dispozičného riešenia, ako aj celkovej hmoty stavby, pričom sa kládol dôraz na estetický vzhľad pri zachovaní nízkych investičných nákladov.

 

Čítať ďalej

Projekt rodinného domu (rezidenčného sídla), Žilina - Solinky JUH

ibv solinky mZámerom projektu bolo vytvoriť bývanie v rodinných domoch za cenu bytu v atraktívnej lokalite mesta Žilina. Základná priorita spočívala v efektívnom využití drahého pozemku na ktorom sa navrhlo celkom osem štvorizbových bytových jednotiek s maximálne efektívnym využitím podlahovej plochy. Na relatívne malej ploche pozemku sa podarilo zrealizovať plnohodnotné bývanie v modernom prízemnom rodinnom dome za cenu bytu, priamo v mestskej časti s výbornou občianskou vybavenosťou.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Dolná Tižina

rd dolna tizina mProjekt riešil novostavbu rodinného domu na slnečnom a rovinatom pozemku, ktorý bol však pomerne výrazne "utopený" pod prístupovou komunikáciou. Výškový rozdiel medzi cestou a samotným pozemkom sa využil na mimoúrovňové situovanie garáže, voči podlažiam domu. Týmto riešením sa zabezpečilo jednak bezproblémové parkovanie v úrovni prístupovej komunikácie, ako aj súkromie na terase na poschodí domu, kde vyššie osadená hmota garáže vytvorila prirodzenú optickú bariéru od ulice.

Čítať ďalej

Projekt rodinného domu, Martin

novostavba rodinneho domu martin mTvorba koncepcie rodinného domu bola podriadená podhorskému lesnému prostrediu, v ktorom je dom situovaný. Primárnym zámerom bolo vytvoriť "lesný dom", ktorý svojím vzhľadom má vytvárať prirodzenú symbiózu medzi prírodným prostredím a moderným bývaním. Prioritou dispozičného riešenia, okrem individuálnych požiadaviek investora, bolo aj maximálne využitie panoramatických priehľadov do okolia, ktoré poskytujú veľkú pridanú hodnotu stavbe samotnej.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu, Hôrky

rd horky mProjekt riešil minimalistický rodinný dom o zastavenej ploche len 63m2. Základná požiadavka investora znela - moderný dom za cenu bytu. Komplikáciou bol svahovitý terén, čomu sa prispôsobila koncepcia domu, kde sa vstupné priestory navrhli na medzipodlaží. Tým sa ušetrili náklady na terénne úpravy a dom prirodzene "kopíruje" terén. Celková plocha 4-izbového domu s príslušenstvom zároveň nepresiahla 120m2.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami, Višňové

visnove mPredmetný projekt rieši novostavbu dvojdomu v novovznikajúcej IBV Višňové Grundy. Návrh riešenia bol podriadený komerčnej požiadavke investora na zhodnotenie existujúceho pozemku formou realizovania ekonomickej stavby, avšak nie na úkor jej kvality. Cesta ktorou sa dosiahol ekonomický efekt spočíva práve v návrhu dvojdomu, kde bolo možné umiestniť dve bytové jednotky na parcelu, ktorá bola pôvodne určená len pre jeden dom.

Čítať ďalej

Novostavba rodinného domu a garáže, Višňové

visnove 2 m Projekt riešil novostavbu rodinného domu a garáže na veľmi úzkom pozemku, navyše výrazne "utopenom" pod úrovňou existujúcej komunikácie. Architektonická koncepcia bola navrhnutá tak, aby sa eliminovali nedostatky parcely. Navrhnuté riešenie pozostávalo z osadenia domu ďalej od komunikácie, čo umožnil dostatočne hlboký pozemok, čím sa zároveň dosiahli vhodné podmienky pre mierny sklon vjazdu k stavbe samotnej. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o stavbu bungalovu, zvolili sa strmšie sklony strešných rovín čím sa dosiahla väčšia výška úrovne hrebeňa strechy, ktorá prispieva k eliminovaniu pocitu "utopenia" stavby.

Čítať ďalej

Redizajn existujúceho bungalovu - Mojš

projekt rodinneho domu stefanikova knm mProjekt riešil zásadnú zmenu vzhľadu existujúceho, tradičného bungalovu. V rámci riešenia sa navrhlo nové prestrešenie vstupu, tieniace portály okolo okien, portál pred vjazd do prístrešku, rozšírila sa terasa a navrhli sa masívne dizajnové drevené rámy, ktoré je možné využiť na ukotvenie prestrešenia terasy. Taktiež sa navrhla zmena pôvodnej strešnej krytiny za falcovaný plech a nová farba fasády.

Čítať ďalej

Rekonštrukcia rodinného domu, Štefánikova štvrť 534, Kysucké Nové Mesto

rekonstrukcia rd stefanikova knmHlavným cieľom rekonštrukcie domu bolo zvýšenie komfortu jestvujúcej bytovej jednotky situovanej v podkroví domu. Prístavbou hmoty v úrovni podkrovia sa zároveň vytvorilo kryté parkovanie v úrovni parteru. Špecifikom tejto rekonštrukcie bol pomerne malý pozemok, na ktorom bolo potrebné situovať všetky požadované funkcie, pričom mala ostať zachovaná maximálna "vzdušnosť" parteru.

Čítať ďalej

Rekonštrukcia rodinného domu, Martin - Stráne

strane martin mPredmetom projektu bolo riešenie redesignu fasády, pôvodne funkcionalistického rodinného domu. V rámci zadania nebolo možné realizovať žiadne úpravy existujúcich otvorov, nakoľko investor mal už osadené nové okenné a dverné konštrukcie. Využité teda museli byť len "nedeštruktívne" výtvarné a výrazové prostriedky, kde azda najvýraznejším prvkom je predsadená fasáda z fasádnych dosiek FUNDERMAX s dreveným dekórom.

Čítať ďalej

Rekonštrukcia rodinného domu, Žilna-Bôrik

zilina borik mHlavným cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť moderný dom z existujúceho tradičného domu, avšak bez možnosti zmeny tvaru strešnej konštrukcie. Vzhľadom ku skutočnosti, že pôvodná hmota domu bola výrazne výškovo disproporčná, bolo nutné ju vyvážiť prístavbou garáže a drevenej pergoly, ktorá integruje obe stavby do jedného celku. Z úrovne poschodia sa vyložila predsadená terasa, ktorá spolu s garážou eliminuje pôvodnú výškovú disproporčnosť objektu. Oddychová časti domu je tienená výraznou konzolovitou konštrukcia slnolamu.

Čítať ďalej

Rodinný dom, Varín

rd varin mProjekt riešil netradičnú požiadavku klienta, výrazne zmeniť vonkajší vzhľad novostavby rodinného domu, tesne pred jeho dokončením. V rámci redesignu došlo k čiastočnej úprave existujúcej strešnej konštrukcie a k vytvoreniu nových funkčných prvkov jednotlivých prestrešení, ktoré efektívne eliminovali pôvodnú výraznú výškovú disproporciu hmoty domu.

Čítať ďalej

Rodinný dom Stará Bystrica I

rd stara bystrica mProjekt riešil rekonštrukciu jestvujúceho, pôvodne dreveného rodinného domu, ktorý vznikol ešte v povojnovom období. Nadstavbou a dispozičnými úpravami sa zásadne zmenil aj vonkajší vzhľad domu, pričom cieľom bolo vytvoriť relatívne moderný dom, pri plnom zachovaní klasických, dobových, dizajnových prvkov /napr. hrazdenia/, s použitím tradičných materiálov.

Čítať ďalej

Rodinný dom Stará Bystrica II

rd stara bystrica mArchitektonickou štúdiou sa skúmala možnosť ultra moderného riešenia rekonštrukcie staršieho rodinného domu. Pôvodný "klasický" návrh rekonštrukcie je zobrazený v galérii pod názvom Rodinný dom Stará Bystrica I. Prioritou však naďalej ostalo zachovanie „prírodného" vzhľadu fasády domu. Predmetná koncepcia je zaujímavá najmä v tom, že poukazuje na možnosť extrémne rozdielneho stvárnenia jedného a toho istého domu, pri uplatnení rôznych architektonických princípov.

Čítať ďalej

Novostavba hotela Centrum, Čadca

hotel centrum mProjekt rieši novostavbu polyfunkčného objektu v centrálnej mestskej zóne mesta Čadca, ktorého funkciou je poskytovanie ubytovania a služieb spojených s obchodom. Objekt je navrhnutý tak, aby umožnil variabilné využívanie vnútorných obchodných priestorov, čo do funkcie ako aj výmery podlahovej plochy, bez nutnosti realizovať náročné stavebné úpravy.

Čítať ďalej

CB Media s.r.o.